head

Naprapati är ett sätt att behandla den mänskliga kroppen utifrån ett holistiskt synsätt. Det innebär att naprapaten ser kroppen som ett enhetligt system, där alla delar påverkar varandra. En naprapat kan behandla olika former av värkar, skador och skavanker, och tack vare det holistiska perspektivet kan behandlingen skilja sig något åt gentemot andra behandlingsmetoder.

Naprapatin är ursprungligen sprungen ur kiropraktiken, som är ett närliggande – men inte identiskt – sätt att behandla skador. Båda behandlingsformerna faller under kategorin ”manuell medicin”. Det innebär att man i första hand inte behandlar kroppen med hjälp av syntetiska mediciner framställda i laboratorium – istället ligger fokus på att få kroppen som enhet att tillfriskna på naturlig väg. Ordet ”naprapati” kommer dels av tjeckiskans ”napravit”, som betyder ”att korrigera”; dels av det grekiska ordet ”pathos”, som betyder ”lidande”. Därför kan man säga att naprapati, direkt översatt, handlar om läran att ”korrigera orsaken till lidande”.

Där ligger naprapatins kärna. En naprapats viktigaste uppgift är att hitta orsaken till problemet för att kunna behandla det så direkt som möjligt. Ofta finns det många potentiella orsaker till att en smärta uppstår – och det kan hända att de samverkar. Ryggont kan bero på både en icke-ergonomisk stol eller dålig hållning, men det kan också vara en kota som ligger fel eller en tidigare skada. Med helhetstänket, som är särskilt signifikant för naprapatin, blir kroppen ett system där kroppsdelarna är sammanflätade med varandra. Naprapaten försöker så snabbt som möjligt gå till botten med vad som ligger bakom problemet och därefter behandla den med lämpliga åtgärder.


 

Det var i USA som naprapatin först tog sin nuvarande form. I Iowa, närmare bestämt, där grundaren Oakley Smith levde på det sena 1800-talet. Därefter har den spridit sig med en rasande fart runtom i världen. Det finns i dag över 1100 naprapater bara i Sverige, som tillsammans utför omkring 1,5 miljoner behandlingar om året. Naprapatin är alltså en erkänd behandlingsmetod som många svenskar utnyttjar regelbundet. Ett betyg på seriositeten är att Sverige legitimerar sina naprapater. Naprapathögskolan i Stockholm har utbildat studenter sedan 1970, och när man har avslutat sin utbildning där – som sträcker sig över fyra år eller motsvarande 240 högskolepoäng – kan alltså en blivande naprapat få en legitimation utfärdad av Socialstyrelsen.

Det innebär att titeln som naprapat är skyddad – man får alltså inte kalla sig det utan en giltig naprapatlegitimation. Syftet är att patienternas säkerhet ska öka och risken för att stöta på en okunnig naprapat ska minska.